VoIP ústředna, Call-Centrum, IP telefonie, IP telefony

Call Centrum Oktell

Softwarová VoIP telefonní ústředna Oktell. Od VoIP telefonní ústředny do Call centra.

Stručný popis funkcí call centra Oktell

call centrum

Správa hovorů:

 • Zobrazení čísla volajícího, zobrazení organizace a odpovědného zaměstnance v systému CRM.
 • Určení volajícího na základě zlatých stránek.
 • Informace o historii volání.
 • Víceúrovňová schémata přesměrování, včetně přesměrování na mobilní telefony.
 • Přepojení na pracovníka, který jako poslední hovořil s volajícím, nebo na odpovědného pracovníka ze systému CRM.
 • Řízená fronta s upřednostněním určitých volajících. Sdělení odhadované doby čekání a pozice ve frontě.
 • Určení volajícího, jenž volá poprvé. Po ukončení hovoru odeslání SMS vizitky s kontakty pracovníka.
 • První hovory do call centra budou vyřizovány těmi nejkvalifikovanějšími zaměstnanci.
 • Záznam všech hovorů a pohodlný přístup ke statistikám.
 • Automatická spojovatelka.
 • Neomezená hlasová pošta, včetně zasílání na e-mail.
 • Grafické rozhraní hlasových menu IVR. Víceúrovňové vložené hlasové scénáře.
 • Skupinové volání s rovnoměrným a inteligentním rozdělením hovorů.
 • Automatické okamžité zpracování poptávek z internetových stránek nebo z elektronické pošty.
 • Funkce přidržení, parkování a převzetí hovorů.

Řízení zaměstnanců:

 • Víceuživatelské konference a videokonference s využitím běžných webkamer.
 • Plánované telekonference s automatickým voláním zaměstnancům, včetně volání z mobilních telefonů.
 • Vytvoření konferenčních místností.
 • Kontrola přítomnosti na pracovišti. Automatické volání zaměstnanci ve stanovenou dobu.
 • Statistika hovorů dle oddělení. Detailní rozpis hovorů.
 • Kontrola zmeškaných hovorů.
 • Přístup zaměstnanců k vlastním hovorům a statistice.
 • Funkce vstupu do probíhajícího hovoru v rámci pomoci zaměstnanci.

Řízení nákladů:

 • Jednotný číselný plán pro pobočky a partnerské sítě.
 • Bezplatné volání v rámci firmy.
 • Optimální výběr směrování meziměstských a mezinárodních hovorů mezi několika operátory VoIP.
 • Správa přístupu k mezinárodním a meziměstským hovorům na základě hesla, doby či práva přístupu uživatelů.

Správa profesionálního call centra:

 • Neomezený počet zpracovávaných úkolů.
 • Kontrolní události call centra. Překročení nastavené doby čekání ve frontě, délky fronty, doby trvání hovoru nebo následného zpracování hovoru.
 • Automatické obvolávání zákazníků. Automatické přehrávání vzkazů.
 • Obvolávání zákazníků operátorem. Progresivní režim vytáčení dle tabulek volání.
 • Operativní řízení operátorů, úkolů a linek Call centra v reálném čase.
 • Rozšířené řízení volací fronty. Během čekání ve frontě možnost přehrávání hlasového menu IVR.
 • Redaktor dialogových oken operátorů Call centra.
 • Rozšířená statistika využívání Call centra.
 • Pracovní doba operátorů. Pravidelné automatické přestávky.
 • 132 profesionálních reportů
 • Systém vypracování a připojení vlastních zásuvných modulů.
 • Rozšířené algoritmy distribuce hovorů na operátory. Podle jejich kvalifikace, zátěže, trvání přestávek atd.
 • Vestavěný chat operátorů.
 • Ukazatele práce Call centra v reálném čase. Tvorba vlastních ukazatelů na základě SQL dotazů.

22.03.2013

Denis Jakovlev