VoIP ústředna, Call-Centrum, IP telefonie, IP telefony

Hlasové menu IVR Call Centra

Hlasové menu IVR v call centru Oktell

menu ivr

 • Interaktivní hlasové menu umožňuje vést dialog s volajícím v automatickém režimu, poskytovat všeobecné i konkrétní informace z databází.
 • Algoritmy přidělování jednotlivým operátorům. Příchozí hovory se rozdělují ve skupině operátorů náhodně, na základě parametrů vytíženosti nebo v souladu s uživatelským postupem.
 • Přidělení volanému určitého operátora. Na základě nastavení úkolu může být příchozí hovor směrován na operátora, jenž s klientem komunikoval jako poslední.
 • Vytváření databází klientů. Údaje o příchozích hovorech tvoří klientskou databázi, jež může být uchovávána ve vlastních tabulkách, tabulkách systému CRM nebo v dalších aplikacích.
 • Vzorce dialogů. Operátor zpracovává příchozí hovor na základě algoritmu obsaženého v dialogovém okně, které se objevuje na počítačovém monitoru během hovoru s klientem.
 • Čekání ve frontě. Pokud žádný z operátorů daného úkolu není volný, hovor se zařadí do fronty. U každé úlohy lze stanovit mezní počet volajících, kteří čekají ve frontě.
 • Informace o společnosti. Pokud se automaticky určené telefonní číslo nenalézá v databázi klientů, Oktell ho automaticky prověří dle velkého tuzemského katalogu firem na seznam.cz či atlas.cz a informaci zobrazí na monitoru.
 • Grafický editor. Grafický editor umožňuje velice rychle se naučit nastavení systému a konfigurovat ho samostatně.
 • Funkce směrování, přepínání. Scénář IVR je sjednocen v jednom rozhraní s moduly směrování hovorů a se stanovením priorit ve volací frontě.
 • Sdělení (souboru, čísel). Ve scénáři IVR mohou být volajícímu sděleny osobní údaje, například číslo objednávky, dlužná částka, datum platby a další číselné údaje.
 • Příjem a analýza DTMF Volající, jenž se nachází v IVR, může řídit scénář prostřednictvím tónových DTMF příkazů, které uděluje z telefonu.
 • Záznam hlasových vzkazů Komponenty scénáře IVR umožňují nahrát vzkaz od volajícího, a také mu přehrát předem nahrané soubory, například soubory hlasového menu.
 • Propojení s databázemi a systémy CRM. Požadavek prostřednictvím komponentu SQL, scénář může využívat různých databází a na základě výsledků se uskuteční směrování hovoru nebo se údaj sdělí volajícímu.
 • Práce s faxy. Scénář IVR má možnost automaticky přijímat i odesílat faxové zprávy. Přijatý fax se archivuje ve složce jako soubor nebo se posílá na e-mail.

Také nabízíme služby zápisu hlasového menu IVR22.03.2013

Denis Jakovlev