VoIP ústředna, Call-Centrum, IP telefonie, IP telefony

Konferenční služby Call Centra Oktell

Konferenční služby v VoIP telefonní ústředně Oktell

Konference

Konference jsou zvláštním druhem spojení, při kterém se spojuje do jednoho hovoru určitý počet kanálů. Rozlišujeme dva základní typy konferenčního spojení:
Konference jako taková (všechny kanály mají současně tatáž práva a uskutečňují přenos hlasu) a řízená porada (uživatel, řídící konferenci, určuje, kdo může mluvit a kdo jen poslouchat).

V momentě vytvoření konference se volání účastníkům odkládá, faktický hovor probíhá až po vytvoření konference. Avšak ve chvíli konfigurace již aktivní konference dochází k okamžitému volání. V okně pro výběr účastníků je k dispozici hledání, které filtruje jména uživatelů dle symbolů uvedených v hledacím řádku. V okně je zobrazen stav všech uživatelů systému s monitoringem změn v reálném čase.

Řízená porada

Používá se pro uskutečňování porad s kontrolovaným režimem přístupu k uskutečňování hovoru. Řízenou poradu lze ovládat pouze ze zákaznického rozhraní. Správce (pokud je nepřítomen, tak jiná oprávněná osoba) stanovuje, kdo z účastníků může v danou chvíli mluvit a vypíná / zapíná mikrofon na mixážním pultu konference kliknutím myší na piktogram s tlampačem. Pokud se současně zmáčkne klávesa Ctrl, zapne se mikrofon u jednoho vybraného účastníka, což vede k vypnutí mikrofonu u všech ostatních, kromě samotného správce, čímž zůstanou aktivní pouze dva účastníci.

Vlastní virtuální IP telefonní ústředna je v odděleném cloudu. Možnost připojení k libovolným telefonním operátorům na základě protokolů VoIP. Neomezené možnosti nastavení. Propojení poboček v různých regionech.

05.03.2013

Denis Jakovlev