VoIP ústředna, Call-Centrum, IP telefonie, IP telefony

Nahrávání telefonních hovorů v Call centru Oktell

Program pro nahrávání telefonních hovorů v Call centru Oktell – softwarové IP telefonní ústředně

nahrávání telefonních hovorů

  • Nastavení pravidel pro nahrávání. Systém umožňuje nastavovat všeobecná pravidla pro záznam telefonních hovorů, a také vytvářet výjimky z těchto pravidel ve větvích scénáře směrování.
  • Vyhledávání a přehrávání nahraných hovorů. Zaměstnanec s příslušným oprávněním může nalézt potřebný hovor dle operátora, času nebo podle tématu a přehrát si ho na vestavěném přehrávači.
  • Export nahraných hovorů Všechny hovory nalezené na základě zadaného filtru nebo hovor vybraný ze seznamu mohou být exportovány a uloženy do zvukových souborů WAV.
  • Komprese souborů pro archivaci. Pro zkrácení doby nutné pro jejich zpracování se hovory nahrávají bez komprese. Na základě stanoveného harmonogramu se uskutečňuje jejich komprese pro následnou archivaci.
  • Omezení archivace. Hovory jsou uloženy v souborovém systému ve složkách seřazených podle data.
  • Systém umožňuje nastavit dobu archivace souborů a jejich automatické odstranění po jejím uplynutí.

Přemýšlíte, jakým způsobem zajistit požadovanou úroveň služeb, vyloučit ze styku s klienty „zlovolný“ lidský faktor nebo jak se vyhnout nepředvídaným konfliktům? Inteligentní systém nahrávání hovorů Oktell Vám pomůže vyřešit všechny tyto problémy.

Vestavěný modul nahrávání telefonních hovorů a archivace historie jednání Oktell Vám ve firmě umožní vybudovat efektivní systém kontroly kvality a pracovní bezpečnosti zaměstnanců kanceláře, uskutečňovat nepřetržitou audio kontrolu všech telefonických spojení. Můžete také sledovat historii vzájemných vztahů se všemi Vašimi klienty, vést osobní chronologii událostí.

Kancelářská aplikace záznamu hovorů Oktell poskytuje možnost přehrávání nahrávky hovorů na vestavěném přehrávači, vyhledání záznamu hovorů prostřednictvím systému důkladného filtrování, a také přenesení záznamu hovoru do souboru.

Kromě toho můžete snadno určovat jednotlivá pravidla pro nahrávání hovorů, jejich archivaci (s kompresí GSM nebo MP3), archivaci podle harmonogramu nebo podle pokynů administrátora.

04.03.2013

Denis Jakovlev