VoIP ústředna, Call-Centrum, IP telefonie, IP telefony

Systém shromažďování údajů z měřičů

Systém shromažďování údajů z měřičů

счетчики

Call centrum na základě komunikační platformy Oktell pro přijímání údajů z měřičů v automatickém režimu.

  Základní funkce:

 • Hromadné zpracování příchozích hovorů od obyvatelstva bez operátorů nebo operátory.
 • Zpracování příchozích SMS zpráv od obyvatelstva se šablonami údajů v automatickém režimu.
 • Automatická spojovatelka.
 • Přijímání údajů z měřičů v režimu tónové volby DTMF.
 • Přijímání údajů z měřičů v režimu rozpoznávání řeči.
 • Integrace s dalšími systémy řízení báze dat pro zaznamenávání údajů a kontrolu správnosti.
 • Automatická kontrola správnosti zapsaných údajů dle šablon.
 • Informování zákazníků o zůstatku nebo dluhu na osobním účtu.
 • Přepojení na operátora, pokud zákazník nezadá údaje správně.
  Technické podmínky:

 • Použití protokolu VoIP SIP 2.0. SIP klient nebo SIP Trunk.
 • Možnost připojení CTI.
 • Integrace s databázemi dle ADO, ODBC nebo XML.
 • Server statistiky MS SQL Server ne nižší než 2005.
 • Vestavěné komponenty SQL požadavků pro integraci s dalšími DBMS metodami Select, Insert, Update.
 • Automatická spojovatelka IVR s vizuálním grafickým editorem.
 • Vnitřní scénáře rozhovorů pro zpracování hovorů před jejich uskutečněním nebo po něm.
 • Modul statistiky, včetně konstruktoru T-SQL.
 • Ukazatelé práce call centra v reálném čase. Konstruktor vlastních ukazatelů na základě SQL požadavků.
 • Kontrolní události Call centra. Překročení doby čekání ve frontě, délky fronty, trvání hovoru nebo doby zpracování hovoru po jeho ukončení.

Číslo přístupu +(420) 226-531-671

Statistika rozpoznávání

25.02.2013

Denis Jakovlev