VoIP ústředna, Call-Centrum, IP telefonie, IP telefony

Služby

Služby týkající se zavádění, přizpůsobení a technické podpory produktů Oktell IP a Call Centru

Společnost KOMPLIT EUROPE S.R.O. nabízí následující druhy služeb, jež zajišťují kvalitní servis týkající se zavádění, přizpůsobení a technické podpory softwarových produktů Oktell IP telefonní ústředny:

Poradenství

Společnost KOMPLIT EUROPE S.R.O. Vám nabízí širokou škálu odborných poradenských služeb, souvisejících s organizací call center a IP telefonních ústředen, a také služeb v oblasti instalace, zavádění a technické podpory softwarových produktů Oktell.

Práce spojené s instalací a zavedením sytému Oktell

Dle obtížnosti projektu, finančních možností, a také toho, zda má zákazník v dané oblasti kvalifikované odborníky, nabízí společnost KOMPLIT EUROPE S.R.O. několik variant průběhu uvedení do provozu komunikačního systému na základě softwarové platformy Oktell.

Technická podpora

Vysoká kvalita a spolehlivost našich softwarových řešení je podpořena kvalifikovanou službou technické podpory, která je vždy připravena Vám pomoci s těmi nejsložitějšími záležitostmi i s řešením jednoduchých úkolů spojených s instalací, nastavením nebo fungováním našeho softwaru.

Školicí semináře a workshopy

Společnost KOMPLIT EUROPE S.R.O. pořádá pravidelně školicí semináře pro své partnery a klienty: Organizace péče o zákazníky na základě platformy Oktell IP telefonní ústředny a Správa softwarové platformy Oktell IP telefonní ústředny.

3.02.2013

Denis Jakovlev