VoIP ústředna, Call-Centrum, IP telefonie, IP telefony

Zápis hlasového IVR menu

NAHRÁVÁNÍ ZPRÁV IVR

zápis ivr menu

IVR (Interactive Voice Response neboli interaktivní hlasové menu) je systém předem nahraných hlasových zpráv, který plní funkci směrování hovorů volajících uvnitř call centra na základě informace, kterou volající zadá pomocí tónové volby na svém telefonu.

Pro nahrání zpráv IVR jsou stejné technické požadavky jako u vytvoření hlasového menu (automatické spojovatelky). Během nahrávání IVR je hlavním úkolem studia nahrát zprávy IVR tak, aby byly vzájemně snadno kombinovatelné. Přičemž musí prvky IVR do sebe dobře zapadat v rámci událostí scénáře. Zákazník musí správně vytvořit technickou úlohu pro nahrání zpráv IVR.

Objednávky přijímáme buď na práci „na klíč“: nahrávka hlasu + montáž + konvertace do stanoveného zvukového formátu, nebo na provedení částečných prací, například pouze záznam hlasu hlasatele pro zprávy IVR.

ZÁZNAM HLASOVÉHO POZDRAVU

Hlasový pozdrav je předem nahraná zpráva, příjemná melodie nebo reklamní informace, kterou uslyší volající před tím, než bude spojen se zaměstnancem podniku nebo agentem call centra.

Záznam hlasového pozdravu se zdá snadný, avšak obsahuje mnoho důležitých detailů:

Mluvený projev profesionálního hlasatele spolu se správnou slovní zásobou textu působí při volání do firmy příznivým dojmem.

Hudba v pozadí vytváří harmonický rámec pozdravu. Hudbu může vybrat zvukový režisér ze zvláštních fonoték, nebo ji může vybrat sám klient.

Kromě zprávy a hudby může v hlasovém pozdravu zaznít reklamní audioklip objednatele, firemní znělka či jiné reklamní zprávy o akcích nebo novinkách společnosti. Vytvoření reklamního audioklipu je možné objednat zvlášť.

Na přání objednatele může být hlasový pozdrav nahrán zároveň v češtině i angličtině. Nahrávání anglické části pozdravu se účastní hlasatelé, kteří jsou rodilí mluvčí.

Text hlasového pozdravu můžete napsat sami nebo můžete využít nápovědy z generátoru textu hlasového pozdravu. Generátor Vám poskytne několik variant pozdravu v češtině a v angličtině nebo Vás pouze inspiruje k vlastní tvorbě.

Je důležité si pamatovat, že text hlasového pozdravu musí být co nejkratší.

ZÁZNAM ZPRÁV NA ZÁZNAMNÍKU

Zprávy ze záznamníku jsou důležitou součástí image kancelářského call centra nebo malé telefonní ústředny. Když člověk na druhém konci linky uslyší zprávu ze záznamníku, musí cítit, že volá správně. Profesionální hlasový projev hlasatele a ta správná slovní zásoba textu vytvoří příznivý dojem z hovoru do firmy.

Je důležité chápat, že lidská trpělivost není bezmezná, proto musí být text zprávy ze záznamníku co nejkratší a nejobsažnější. Skutečnou odpověď na otázku klienta nebo kupujícího musí poskytnout živý odborník, a ne ten mechanický.

V našem studio lze na přání objednatele nahrát zprávu pro záznamník současně v češtině i v angličtině. Nahrávání anglické části zprávy se účastní hlasatelé, kteří jsou rodilí mluvčí.

Text zprávy pro záznamník můžete napsat sami nebo můžete využít nápovědy z generátoru textu. Náš „robot“ Vám poskytne šest připravených variant zprávy v češtině a v angličtině nebo Vás pouze inspiruje k vlastní tvorbě.

Kromě zprávy a hudby může v hlasovém pozdravu zaznít reklamní audioklip objednatele, firemní znělka či jiné reklamní zprávy o akcích nebo novinkách společnosti. Vytvoření reklamního audioklipu je možné objednat zvlášť.14.02.2013

Denis Jakovlev