VoIP ústředna, Call-Centrum, IP telefonie, IP telefony

Rozhraní VoIP-SIP ústředny Oktell

Rozhraní VoIP ústředny Oktell

Rozhraní VoIP ústředny

Snadno se můžete najit zaměstnance, zavolat mu, poslat zprávu, připojit se k hovoru nebo podívat, co dělá zaměstnanec.
Informaci můžete prohlížet v různých režimech: seznamem, tabulkou nebo ve tvaru ikon.
Pohodlný režim prohlíženi zaměstnanců podle odděleni.
Podle potřeby můžete udělat vlastní režim prohlíženi zaměstnanců.
Na záložce „Moje volaní“ mate vlastní statistiku. Snadno můžete najit zápis hovoru a poslechnout. Najít zmeškány hovor nebo celu historii hovoru podle čísla volajícího.
V záložce „Kontakty“ můžete nastavit vlastní a korporativní seznam kontaktu. Také můžete seřadit podle skupin.
Příchozí volaní od abonentu se může odpracovat různým způsobem. VIP-abonent může byt převeden přímo na mobilní telefon, a ostatních se spojovat s IVR menu.
Oktell nabízí pohodlnou statistiku volaní ve tvaru grafu, diagramu, seskupené podle hodin, dnu nebo týdnu.
Můžete porovnat vytíženost linek, zobrazit statistiku hovorů podle čísel, posoudit trvání hovoru.
Zápisy v seznamu hovoru se filtruji podle pravidel. V takovém případě ředitel muže vidět hovory podle cele společnosti, vedoucí odděleni jen podle svého odděleni.
Tabulka intenzity volání ukáže, jak byli rozdělení volaní podle času a dnů.
Pro popis schématu počítačů v sítě, telefoniích přístrojů, jich umístěni a vlastnosti, udělali jsme pohodlný visuální nastroj – Mapu sítě.
Visuální komponenty Oktell se přidají pohodlí při nastaveni číselného planu společnosti, vytvářeni osobních skupin a skupinových čísel.
„Monitorovaní“ – výborný nastroj pro řízeni a kontrolu linek. Tady najdete informaci po aktuálním spojeni, můžete se připojit k hovoru nebo přerušit spojeni.
Základní nastaveni aplikace je v jedněm místě. Každý bod podrobně popsán v manuálu.
Oktell umožňuje videohovory podle protokolu SIP. Potřebujete jen web kameru, sluchátka a spuštěnu aplikaci.
Funkce „Přidržení hovoru“ vám umožní, bez přerušení aktuálního aktivního spojení, volat a přijímat hovory a snadné přepínání mezi hovory.
Oktell podporuje 350 aktivních spojeni, včetně jako účastníky konference.
Konferenční hovor – to je řízena konference. Můžete přidávat a odebírat účastníků konferenci. Pohodlný nastrojí pro jednaní.
Nastaveni hlasových IVR menu se probíhá v pohodlném hranickém editoru. Popis všech komponent můžete najit v manuálu.
Oktell nabízí seznam připravených scénářů s popisem jako příklad. Snadno můžete ho rozšířit a přizpůsobit pro Váši úkoly.
Služebny scénáři mohou se obracet do databáze, posílat upozorněni, dělat kontroly, zabývat se příjmem a rozesílaným SMS a zahájit volání.
Zadat nastaveni spuštěni scénářů můžete v základních nastaveních.

22.03.2013

Denis Jakovlev