VoIP ústředna, Call-Centrum, IP telefonie, IP telefony

Možnosti VoIP ústředen

Možnosti virtuální VoIP telefonní ústředny Oktell:

Správa hovorů:

 • Zobrazení čísla volajícího, zobrazení organizace a odpovědného zaměstnance v systému CRM.
 • Určení volajícího na základě zlatých stránek.
 • Informace o historii volání.
 • Víceúrovňová schémata přesměrování, včetně přesměrování na mobilní telefony.
 • Přepojení na pracovníka, který jako poslední hovořil s volajícím, nebo na odpovědného pracovníka ze systému CRM.
 • Řízená fronta s upřednostněním určitých volajících. Sdělení odhadované doby čekání a pozice ve frontě.
 • Určení volajícího, jenž volá poprvé. Po ukončení hovoru odeslání SMS vizitky s kontakty pracovníka.
 • První hovory do společnosti budou vyřizovány těmi nejkvalifikovanějšími zaměstnanci.
 • Záznam všech hovorů a pohodlný přístup ke statistikám.
 • Automatická spojovatelka. Automatické informační volání.
 • Neomezená hlasová pošta, včetně zasílání na e-mail.
 • Grafické rozhraní hlasových menu IVR. Víceúrovňové vložené hlasové scénáře.
 • Skupinové volání s rovnoměrným a inteligentním rozdělením hovorů.
 • Automatické okamžité zpracování poptávek z internetových stránek nebo z elektronické pošty.
 • Funkce přidržení, parkování a převzetí hovorů.

Řízení zaměstnanců:

 • Víceuživatelské konference a videokonference s využitím běžných webkamer.
 • Plánované telekonference s automatickým voláním zaměstnancům, včetně volání z mobilních telefonů.
 • Vytvoření konferenčních místností.
 • Kontrola přítomnosti na pracovišti. Automatické volání zaměstnanci ve stanovenou dobu.
 • Statistika hovorů dle oddělení. Detailní rozpis hovorů.
 • Kontrola zmeškaných hovorů.
 • Přístup zaměstnanců k vlastním hovorům a statistice.
 • Funkce vstupu do probíhajícího hovoru v rámci pomoci zaměstnanci.

Řízení nákladů:

 • Jednotný číselný plán pro pobočky a partnerské sítě.
 • Bezplatné volání v rámci firmy.
 • Optimální výběr směrování meziměstských a mezinárodních hovorů mezi několika operátory VoIP.
 • Správa přístupu k mezinárodním a meziměstským hovorům na základě hesla, doby či práva přístupu uživatelů.

1.03.2013

Denis Jakovlev