VoIP ústředna, Call-Centrum, IP telefonie, IP telefony

Varianty instalace VoIP ústředny Oktell

Varianty instalace virtuální IP telefonní ústředny

Můžete si zvolit jednu z možností umístění virtuální IP telefonní ústředny:

Hosting (SaaS)

Umístění serveru IP telefonní ústředny na našich serverech nebo na serveru jakéhokoliv hostingového poskytovatele

Vlastní server

Využití IP telefonní ústředny umístěné na vlastním serveru

Výhody:
  • Snížení nákladů na umístění, správu a zajištění ochrany informačních systémů uvnitř organizace
  • Dostupnost IP telefonní ústředny odkudkoliv prostřednictvím internetu pomocí protokolů VoIP
  • Vysoká úroveň ochrany před vnějšími útoky a systém archivace dat
  • Servery jsou umístěny v profesionálně zařízeném datovém centru, které vylučuje neautorizovaný přístup k serverům
  • Možnost rychlého připojení vzdálených kanceláří nebo zaměstnanců, kteří pracují doma
  • Provozuschopnost IP telefonní ústředny i bez internetu na pracovišti
Výhody:
  • Minimální poplatek za využití softwarové IP telefonní ústředny
  • Archivace dat na vlastních serverech v souladu s požadavky firemní bezpečnosti
  • Nezávislost na fungování vnějšího kanálu spojení
  • Zjednodušená integrace se softwarem, jenž není přizpůsoben k práci v síti

02.03.2013

Denis Jakovlev